MATSO'da vermiş olduğumuz Global Yönetici Yetkinliklerini Arttırma Eğitimimiz çok yoğun ilgi gördü..