SOSYAL MEDYADA FARK YARATIN

Teknolojik gelişmelerin hızla hayatımızı şekillendirdiği günümüz dünyasında, işletmeler de kendilerini bu yeni anlayışa göre biçimlendirmek zorunda kalmışlardır. Üretici odaklı çalışan klasik iş modellerinin yerini, tüketici odaklı yeni iş fikirleri almaktadır. Tüketicilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerinin uzağında kalan firmalar, zamanla Pazar konumlarını kaybedecek ve yok olmaya mahkum olacaklardır. Bu anlayış kendini yeni iletişim kanallarında da göstermekte sosyal medya ağları işletmeler açısından bulunmaz imkanlar sunmaktadır. Çalışmamızda, öncelikle sosyal medya ağlarının kavramsal temellerine inilmiş, yeni nesil pazarlama kanalı penceresinden konuya yaklaşılmıştır. Daha sonra ise Türkiye Bilgi ve İletişim Endüstrisinde yer alan firmalar sosyal medya ağlarını kullanım biçimleri yönünden araştırılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.

Son yıllarda sosyal medya ağlarının kullanımı gözle görülür biçimde artmaktadır. Twitter, Facebook, Linked-in ya da YouTube gibi hizmetler kullanıcı sayılarını her geçen gün katlarken, dijital arenada faaliyet gösteren birçok şirket de yepyeni hizmet ve iş fikirleri üreterek bu alana katkı sağlamaktadır.

Rekabetçi avantajın ele geçirilebilmesi ve küresel dünyanın firmalarıyla başa baş mücadele edilebilmesinin yollarından en önemlileri olarak sosyal medya araçlarını çok iyi kavramak ve firmalar için azami faydanın sağlanabilmesi için özellikle bu araçların, bilgi ve iletişim hizmetleri endüstrisindeki kullanımlarını ölçmek önem taşımaktadır.

Bu noktada bizlerde sizin için en etkili eğitimi hazırladık ve Özel Seçilenler Eğitim Kurumu farkı ile Sosyal Medyada Fark Yaratmanızı hedefliyoruz.