21. yüzyıl da en önemli sorun belirsizlik şartları altında karar alabilme becerisidir. Bunun en temel sebebi ise kontrol edilemeyen çevresel faktörlerin sürekli değişiyor olması ve söz konusu değişimin işletmeleri rakipleri karşısında daha akılcı şekilde hareket etmeye zorluyor olmasıdır. İşletme içerisinde görev yapan üst düzey yönetim şirketin stratejilerini en akılcı şekilde tespit etmek durumundadır. Bu görevi yerine getiremeyen işletmeler maalesef rekabette geri planda kalmakta ve netice itibari ile de yarıştan çekilmek durumunda kalabilmektedir. İşte bu yüzden yöneticiler mutlaka karar alma becerilerini geliştirmeli ve bu becerisini en alt kademe yöneticilerine örnek olacak derecede de güncel tutmalıdır.