Bilgi , deneyim ve donanıma herkes sahip olabilir ancak bir eğitimcinin farkı bunları karşısındakine en etkin şekilde aktarabilme becerisine sahip olmasıdır. Eğitimin amacı, şirket içi eğitimcilere,eğitim programlarının başarısını yükseltmek için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Bu programın sonunda,katılımcıların bir eğitim programını oluştururken ve sunarken kullanılacak farklı yöntemleri öğrenmiş,eğitim verecekleri hedef kitleye bilgi ve becerilerini aktarma yollarını kavramış olmaları hedeflenir.